Trước nạn Gò Vấp thất thủ ngày đầu giãn cách, Chủ tịch TP.HCM ra lệnh: Cán bộ công chức muốn đi làm phải âm tính!

Sáng 3.6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký công văn khẩn gửi các sở, ngành và UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức về thay đổi phương thức làm việc trong đợt cao điểm ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị không bố trí nhiều hơn 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là cán bộ, công chức) sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại trụ sở. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí cán bộ, công chức phù hợp.

Đối với các đơn vị đặc thù thì báo cáo nhu cầu bố trí cán bộ, công chức cần công tác tại trụ sở để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ do không chấp hành nghiêm quy định ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 tại công sở.

Riêng trường hợp đặc biệt tại Q.Gò Vấp và P.Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM) đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/2020 của Thủ tướng, thủ trưởng đơn vị phân công, giao việc và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được làm việc tại nhà. Trường hợp thực hiện các công việc có tính chất quan trọng, đặc thù không thể làm việc tại nhà thì cán bộ, công chức phải có kết quả xͯétͭ nghͪiͥệmͫ âmͫ tͭínhͪ vͮớiͥ SARS-CoͦV-2, bố trí nơi lưu trú tạm thời phù hợp ngoài địa bàn Q.Gò vấp và P.Thạnh Lộc, Q.12.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước có trụ sở trên địa bàn Q.Gò Vấp và P.Thạnh Lộc bố trí tối đa không quá 1/3 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở để giải quyết các công việc; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên tokhaiyte.vn khi ra vào.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện phương thức làm việc tại nhà theo hướng dẫn của Sở TT-TT TP.HCM, không để đình trệ công việc ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công tại nhà là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc quý II/2021 và thời gian tiếp theo đến khi có thông báo mới.

Cán bộ, công chức làm việc tại nhà thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin; mở điện thoại di động 24/24 giờ. Cán bộ, công chức không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19.

TP.HCM tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết; trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải hạn chế số lượng người tham gia; tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, nếu các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thì phối hợp với các đơn vị bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp thì vẫn tiếp nhận trực tiếp và khuyến khích trả kết qua dịch vụ bưu chính công ích. Văn phòng UBND TP.HCM sẽ lập danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp.

Đối với các hồ sơ tiếp nhận trước ngày 3.6, các cơ quan, đơn vị chủ động thông tin việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức; khuyến khích trả kết quả qua đường bưu điện hoặc hình thức đảm bảo khác. Nếu người dân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở để nhận kết quả thì cơ quan, đơn vị vẫn thực hiện trả kết quả bình thường.

Đối với các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn rà soát, theo dõi, yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện nghiêm các biện pháp ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ bệnh; khuyến khích hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết các công việc thật sự cần thiết.